Župní slet - 16. 6. 2024

Sokolové se chystají na XVII. všesokolský slet, který je největší oslavou sportu pro všechny na světě. Letos je to 140 let od prvního sletu v roce 1882, což podtrhuje unikátní tradici této události.

Vyvrcholení příprav, které trvají více jak dva a půl roku, tedy sletový týden v Praze bude od 30. června do 5. července 2024. Sletový tým pod vedením starostky ČOS Hany Moučkové očekává účast 20 tisíc cvičenců a více jak 40 tisíc diváků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.

Odhadujeme, že do projektů spojených se XVII. všesokolským sletem se zapojí téměř 100 tisíc sokolů. Do příprav bude zapojena většina tělocvičných jednot, kterých je přes 1000 ale přidají se i jednoty ze zahraničí (Sokol působí v 18 zemích světa. Právě zahraniční jednoty byly ty, kdo držel tradici sletů v době, kdy byl spolek Sokol zakázán).

V rámci sokolské organizace připravujeme na úrovni župy tzv Župní slet, který se uskuteční v Pardubicích dne 16.června 2024. Bližší informace o přípravách akce naleznete na této stránce již brzy.