Odbor sportu

Župní odbor sportu organizačně a metodicky zajišťuje sportovní činnost, zejména v oblasti výkonnostního sportu. V čele župního odboru sportu stojí předseda. Sportovní oddíly tělocvičných jednot mohou být registrovány v odboru sportu ČOS. Odbor sportu zajišťuje též péči o talentovanou mládež a vrcholové sportovce, dále v rámci možností organizuje vzdělávání trenérů a rozhodčích. Zajišťuje přebory župy v rámci možností župy.

Odbor sportu

Vlastimil Mgr.Stenzl

Předseda župního odboru sportu

Ke stažení

Odbor sportu