Odbor vzdělavatelský

Vzdělavatelský odbor organizačně a metodicky zajišťuje činnost členů župy ve vzdělavatelské, kulturní a společenské oblasti, zejména folklorní soubory, divadelní soubory, pěvecké soubory a dále se zaměřuje na činnost seniorů a zajišťování pietních aktů. V čele vzdělavatelského odboru stojí župní vzdělavatel. Součástí činnosti vzdělavatelského odboru je též sběr a archivace materiálů historického významu a doplňování sokolského archivu a knihovny.

Župní vzdělavatel

Jan Ing.Jelínek

Vzdělavatel

Ke stažení

Odbor vzdělavatelský

Dokument nemá žádný obsah.
Zpět na Odbory