Související událost

Sokolská župa Východočeská – Pippichova
Valná hromada
Valná hromada župy
neděle 16. 4. 2023 9:30 – 12:00
Sokol Pardubice I

Pozvánka na valnou hromadu župy 2023

Pozvánka pro vyslance T.J. na valnou hromadu župy, kterou svolává předsednictvo župy na neděli 16. dubna 2023 od 9:30 h do sokolovny v Pardubicích.

Program jednání

Prezence vyslanců T. J. od 9:00 do 9:20 h

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Volba komisí mandátové, návrhové, schválení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
 5. Kontrola usnesení z minulé valné hromady župy
 6. Zpráva starosty o činnosti župy za uplynulé období a výhled na další období
 7. Zprávy činovníků župy
 8. Zpráva finanční komise župy o hospodaření v roce 2022
 9. Zpráva kontrolní komise
 10. Volba náčelnice župy
 11. Vyznamenání a ocenění
 12. Rozprava
 13. Hlasování o návrhu na schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023
 14. Usnesení valné hromady župy
 15. Závěr jednání

Informace pro účastníky

 1. Doprava od vlakového a autobusového nádraží k sokolovně je autobusem MHD č. 6 a 8 směr centrum do stanice Karla IV. Parkovací automaty v okolí sokolovny jsou v neděli bez poplatků.
 2. Pozvánku na valnou hromadu přijal hejtman PK JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a další hosté.

Za předsednictvo župy

Jindřich Kalous
starosta župy