Sokolská župa Východočeská - Pippichova

 

Sokolská župa Východočeská - Pippichova je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Naše župa je největší župou v rámci ČOS a sdružuje 67 Tělocvičných jednot v Pardubickém kraji.
Sídlo župy je v sokolovně v Pardubicích, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice. Tel.: 466 614 253

 

 

 31. 3. 2019

Pardubice

 

           

 Zítko 31.3.19 022.JPG

    

Zítko 31.3.19 002.JPG

 

Seminář všestrannosti

Miroslav Zítko

 Zítko 31.3.19 036.JPG          

 Zítko 31.3.19 013.JPG

 


Avizované akce župy a sokolských jednot na rok 2019

  

 

13. 4. 2019 Župní přebor ZZZ Řečany nad Labem

20. 4. 2019 Líšnický puchýř - turistický pochod - T. J. Sokol Líšnice

27. 4. 2019 Župní přebor SV Pardubice

28. 4. 2019 Valná hromada župy - Pardubice

18. 5. 2019 100 let T. J. Sokol Lukavice

22. 6. 2019 100 let T. J. Sokol Svratouch

 

 

 

 

 

 

 


 


adresa kanceláře župy

JIRÁSKOVA 29, 530 02 PARDUBICE


Struktura župy:

Valná hromada:

Nejvyšší orgán župy (skládá se z volených zástupců, vyslanců
jednotlivých T.J.).
Řádná VH se koná jednou za rok.

 

Předsednictvo župy:

Je voleno VH na období tří let.
Schází se 1x měsíčně (mimo měsíce červenec a srpen).

Starosta župy:

Je volen VH na období tří let.
Předsedá PŽ.

Odbor všestrannosti:

V čele stojí náčelník a náčelnice.
Činnost je zaměřena na veškeré sportovní aktivity oddílů,
které nejsou registrovány odborem sportu.

Odbor sportu:

Zabývá se činností všech registrovaných sportovních oddílů v jednotlivých T.J..
 

Vzdělavatelský odbor:

Jeho úkolem je osvěta sokolské činnosti a práce s kulturními složkami jednotlivých T.J..