Drobečková navigace

SLETOVÉ OKÉNKO > Dokumenty > Stanovy ČOS

Stanovy ČOS

Stanovy COS platne od 1.1.2014

Ověřené stanovy

Ověřené Stanovy České obce sokolské pro úřední potřeby - např. při podávání žádostí o granty, jako příloha smluv atd. - jsou k vyzvednutí (event. objednání) v ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1 - Malá Strana, u sestry Michaely Reifové - tel. 257 007 234, e-mail: mreifova@sokol.eu.  Ověřené Stanovy jsou  k dispozici i na župě.