Drobečková navigace

SLETOVÉ OKÉNKO > Župní kancelář > Pojištění

Pojištění

 

1. Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů

Úrazové pojištění je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, s účinností od 1.1.2017 pojistnou smlouvu číslo 4950050842.

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, s účinností od 1.1.2017 pojistnou smlouvou číslo 7721008020.

Veškeré informace jsou uvedeny na webu ČOS

 www.sokol.eu/obsah/5456/pojisteni

 

 

2. Pojištění majetku tělocvičných jednot

Pro pojištění tělocvičných jednot v naší župě byla uzavřena s účinností od 1.5.2015 hromadná pojistná smlouva s pojišťovnou UNIQA - číslo smlouvy 2730316804. Pojištěny jsou všechny jednoty, které zaslaly Přihlášku k pojištění a které jsou uvedeny v seznamu pojištěných jednot v pojistné smlouvě. Oskenovanou pojistnou smlouvu obdržely všechny jednoty mailem.

Jednoty, které se nepřihlásily, si musí sjednat individuální pojistnou smlouvu.