Drobečková navigace

SLETOVÉ OKÉNKO > Úvod

  Sokolská župa Východočeská - Pippichova

 

Sokolská župa Východočeská - Pippichova je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Naše župa je největší župou v rámci ČOS a sdružuje 70 Tělocvičných jednot v Pardubickém kraji.
Sídlo župy je v sokolovně v Pardubicích, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice. Tel.: 466 614 253

 

 

Pardubice 9.-10.6.2018 

Všestrannost Pardubice

           SSS Pardubice_inz A4-02.jpg

     

Rosta.jpg

 

 

 Městečko Trnávka             26.5.2018           

          

       žactvo

           SSS Městčko Trnávka_inz A4.jpg

 

Joha.jpg  


Avizované akce župy a sokolských jednot na rok 2018

 

8. 5. 2018  Pochod Mufloní stopou T.J. Sokol Kunvald

19. 5. 2018 Župní slet ve Dvoře Králové nad Labem

26. 5. 2018  Oblastní slet Městečko Trnávka

3. 6. 2018  Krajský slet Hradec Králové

9. 6. - 10. 6. 2018  Sokolské Sletové Slavnosti v Pardubicích

 

 

 

 

 

 

 

 


 


adresa kanceláře župy

JIRÁSKOVA 29, 530 02 PARDUBICE


Struktura župy:

Valná hromada:

Nejvyšší orgán župy (skládá se z volených zástupců, vyslanců a delegátů
jednotlivých T.J.).
Řádná VH se koná 1x za 3 roky.

Výbor župy:

Skládá se ze všech vyslanců T.J..
Řádný VŽ se koná 1x za rok.

Předsednictvo výboru župy:

Je voleno VH na období tří let.
Schází se 1x měsíčně (mimo měsíce červenec a srpen).

Starosta župy:

Je volen VH na období tří let.
Předsedá PVŽ.

Odbor všestrannosti:

V čele stojí náčelník a náčelnice.
Činnost je zaměřena na veškeré sportovní aktivity oddílů,
které nejsou registrovány odborem sportu.

Odbor sportu:

Zabývá se činností všech registrovaných sportovních oddílů v jednotlivých T.J..
 

Vzdělavatelský odbor:

Jeho úkolem je osvěta sokolské činnosti a práce s kulturními složkami jednotlivých T.J..